Skip to content Skip to footer
Om Ängshyddan förvaltning

Vi investerar i verksamheter inom fastigheter och finans

Ängshyddan Förvaltning är en koncern vars moderbolag grundades av Marcus Hamberg år 2002. Koncernen – som är helägd av familjen Hamberg – ägnar sig åt investeringar inom framförallt fastigheter och finansiell verksamhet. För verksamhetsåret 2020 uppgick koncernens intäkter till 110 Mkr och resultat efter skat till 36 Mkr. Det egna kapitalet i koncernen per den 31 dec 2020 uppgick till 250 Mkr och koncernens substansvärde till ca 375 Mkr.
Intresse- & dotterbolag
80
nastuh-abootalebi-yWwob8kwOCk-unsplash
christian-wiediger-ZiAwa7FV3OQ-unsplash
Ängshyddankoncernen

Förteckning av de bolag som ingår i koncernen

Kontakta oss

Vi på Ängshyddan Förvaltning

Marcus Hamberg

VD
Ängshyddan Förvaltning grundare Marcus Hamberg