Skip to content Skip to footer
jon-flobrant-jxfe3orC4G8-unsplash

Vi skapar
möjligheter för din verksamhet

Ängshyddan förvaltning

Bli en del av vår koncern

Ängshyddan Förvaltning är en koncern vars moderbolag grundades av Marcus Hamberg år 2002.

01. Koncernredovisning
02. Årsredovisning
Koncernredovisning

Årsredovisning

Se tidigare årsredovisning och koncernredovisning nedan. Alla årsredovisningar och koncernredovisningar är undertecknade av styrelseledamot och nedanstående dokument är kopior som överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräknings fastställs på årsstämman.
Årsredovisning
Ängshyddan Förvaltning AB
2020
Årsredovisning
Ängshyddan Förvaltning AB
2019
Årsredovisning
Ängshyddan Förvaltning AB
2018
Årsredovisning
Ängshyddan Förvaltning AB
2017
Bolagsstyrning | Ängshyddan Förvaltning